TURNUL LAPUȘNEANU, SUCEAVA

Restaurarea Turnului „Lăpușneanu”

Proiect Arhitectura

prof. dr. arh. Virgiliu Polizu
arh. Ruxandra Capatana
arh. Mircea Capatana

Proiect Rezistenta

dr. ing. Lucian Soveja

Proiect Instalatii

ing. Sebastian Bordeianu

Descriere Lucrari


    Proiectul finanţat de Compania Naţională de Investiţii prin “Programul național de construcții de interes public sau social” a constat în restaurarea şi punerea în valoare a unui monument istoric de importanţă naţională (categoria A), parte a Ansamblului Bisericii “Sf. Dumitru” din Suceava, construit de Voievodul Alexandru Lăpuşneanu în jurul anului 1555.
    Aflat în plin centru al Sucevei, ansamblul Sf. Dumitru cu ruinele Curţii Domneşti, a cărei componentă este, împreună cu micuţa biserică a Beizadelelor "Sf. Ioan Botezătorul" constituie nucleul istoric al oraşului, fost Scaun al Moldovei medievale.
În acest context istoric şi urban, existenţa Turnului Lăpuşneanu, devenit simbol al Sucevei, a constituit o problemă de o deosebită importanţă în ceea ce priveşte conservarea sa şi punerea lui în valoare ca element definitoriu pentru structura, aspectul şi specificul oraşului.
    Timpul şi numeroasele intervenţii suferite pe parcurs au modificat radical volumul şi aspectul inițial al Turnului Lăpușneanu, transformări datorate și schimbărilor funcţionale, acesta fiind, printre altele, cel puțin pentru ultima sută de ani, turn de observație al pompierilor sau clopotniță și casă mortuară a parohiei.
    Valoarea monumentului, poziţia sa în cadrul oraşului şi starea de afectare structurală şi arhitecturală în care se găsea, a necesitat o intervenţie radicală şi urgentă de consolidare, conservare și refuncţionalizare.
    Terasa turnului a fost acoperită cu un acoperiş de protecţie care, în acelaşi timp, marchează volumul iniţial al turnului, volum care, în secolul al XIX-lea a fost extins cu un nivel suplimentar octogonal din raţiuni funcţionale (turn de observaţie).
Prin proiect, s-a încercat punerea în valoare a etapelor de evoluţie: etapa 1 (turn pătrat), etapa 2 (supraînălţare octogonală). La nivelul faţadelor, etapele de evoluţie sunt marcate prin textura finisajului: rostuieli pline ale pietrei aparente pe turnul pătrat (etapa 1), tencuieli de epocă pe corpul octogonal (etapa 2).
    Pentru introducerea turnului în circuitul turistic au fost montate 2 scări: una exterioară din lemn de stejar sculptat care face accesul la nivelul 1 şi una interioară, în spirală, pe structură metalică cu trepte din lemn care face accesul la nivelurile superioare.
    Alte intervenţii de restaurare au constat în: introducerea unui sistem de iluminat arhitectural la exterior, a unui sistem de iluminat expoziţional la interior, refacerea finisajelor interioare cu tencuieli şterse de epocă şi pardoseli din piatră şi lemn, restaurarea elementelor de piatră sculptată la cornişă precum şi Stema Moldovei, restaurarea tâmplăriilor din lemn de la uşi şi a ferestrelor metalice. 

Stadiul Lucrarilor: RECEPTIONAT

Beneficiar

Parohia Sfantul Dumitru, Suceava

Sursa de Finantare

CNI

Adresa Institutiei

str. Curtea Domnească nr. 7, Municipiul Suceava

© Copyright 2023 Polarh Design - All Rights Reserved

Offline Website Builder