GRADINA BOTANICA - BUCURESTI

Restaurarea şi refuncţionalizarea clădirii fostului restaurant din
Grădina Botanică din Bucureşti

Proiect Arhitectura

arh. Mircea Capatana
arh. Ruxandra Capatana

Proiect Rezistenta

dr. ing. Lucian Soveja

Proiect Instalatii

ing. Ioan Rosiu

Fotografii

Arh. Liliana Chiaburu

Descriere Lucrari


    Proiectul finanţat de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 a constat în restaurarea, refuncţionalizarea şi punerea în valoare a unui monument istoric care datează din anul 1936, opera marelui arhitect român Octav Doicescu
    Construită inițial în stil modernist, clădirea se remarcă în fotografiile de epocă printr-o arhitectură cu influenţe mediteraneene având faţade albe, tâmplărie de lemn închisă la culoare, acoperiş cu olane ceramice şi portice deschise la parter către grădină. Curtea interioară folosea ca incintă de serviciu pentru bucătărie, iar subsolul parţial adăpostea depozitele.
    După bombardamentele din 1944, în clădire se mută o parte a Facultăţii de Biologie, fostul restaurant fiind modificat pentru a corespunde cerinţelor utilizatorilor de atunci. Dupa anul 1961, când s-a construit noul Institut Botanic, clădirea a devenit administrativă, de unde şi numele de „Pavilion Administrativ” din prezent, adăpostind pe lângă birouri și laboratoare, colecția de herbar și, pentru o vreme, Muzeul Botanic. În ultimii ani, ca urmare a creșterii numărului de studenți ai Facultății de Biologie, clădirea găzduiește o serie de activități de învățământ (cursuri, seminarii etc.) “.
In timp, clădirea a fost modificată masiv față de concepția inițială: acoperișul a fost realizat din tablă fălțuită în loc de olane, tencuielile exterioare au fost realizate dintr-un strop gri. Terasele acoperite de pe latura de est au fost închise și transformate în spații anexă, iar în curtea interioară a fost adăugat un corp pentru grupuri sanitare. Parte din tâmplărie a fost înlocuită recent cu PVC, au fost adăugate compartimentări noi, în special pe latura de nord, cu scopul de a amenaja magazii și vestiare, au fost închise goluri de uși și ferestre.
    Lucrările de restaurare au fost începute în 2020 iar recepţia a avut loc în iunie 2022. Principala provocare a proiectului a fost de a reveni cât mai aproape de imaginea iniţială, confom concepţiei lui Octav Doicescu, prin desfacerea şi curăţarea tuturor adaosurilor parazitare. Restaurarea a fost dificilă în condiţiile în care, revenirea la funcţiunea iniţială, cea de restaurant, nu a mai fost posibilă, fiind necesare intervenţii complementare cu scopul de a adapta monumentul şi spațiile interioare la noua funcţiune de spaţii de învăţământ ale Facultăţii de Biologie
    Conceptul de intervenție a presupus următoarele lucrări: refacerea şarpantei cu păstrarea volumetriei actuale şi înlocuirea învelitorii, desfacerea elementelor parazitare şî înlăturarea tuturor elementelor improprii, realizarea de modificări interioare ale compartimentărilor cu scopul de a îmbunătăţi siguranţa în exploatare, securitatea la incendiu şi confortul utilizatorilor, restaurarea faţadelor cu revenirea la arhitectura iniţială, inclusiv cu revenirea la tâmplăria din lemn, restaurarea finisajelor iniţiale: tâmplarie, tencuieli, pardoseli, înlocuirea instalaţiilor vechi și nefuncţionale cu instalaţii moderne, cu scopul a crește gradul de confort în spațiile cu funcțiunile specifice de învătământ şi introducerea de sisteme moderne de instalaţii, respectiv ventilaţie, detecţie şi stingere incendiu, antiefracţie, înregistrare video, introducerea unor sisteme active digitale de monitorizare seismică.


Stadiul Lucrarilor: RECEPTIONAT

Beneficiar

Universitatea din Bucuresti

Sursa de Finantare

POR 2014-2020

Adresa Institutiei

Şoseaua Cotroceni, Nr. 32, Sector 6, Bucuresti

© Copyright 2023 Polarh Design - All Rights Reserved

AI Website Builder