MÂNASTIREA SECU, VÂNATORI NEAMȚ

RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MĂNĂSTIRII SECU, JUDEŢUL NEAMŢ

Proiect Arhitectura

prof. dr. arh. Virgiliu Polizu
arh. Ruxandra Capatana

Proiect Rezistenta

dr. ing. Lucian Soveja

Proiect Instalatii

ing. Ioan Roșiu

Descriere Lucrari


    Mănăstirea Secului, care îşi datorează numele pârâului lângă care este aşezată, este ctitoria marelui vornic Nistor Ureche, tatăl cronicarului, şi a fost zidită în anul 1602. Tradiţia locală aminteşte de distrugeri, între care incendierea chiliilor de lemn, provocate mănăstirii de către turci în anul 1821. După aceasta, între anii 1822-1825, au fost refăcute din zid, construcţiile din interiorul incintei.
    Atât biserica cât şi clădirile mănăstireşti au mai suferit o serie de transformări în cursul secolului al XIX-lea. În anul 1824 a fost zidit paraclisul „Sf. Nicolae”, în anul 1835 o cişmea, iar în anul 1832 bisericuţa din cimitir. Bisericii i s-a adăugat la 1847 proscomidiarul, iar veşmântăria a fost refăcută şi mărită în anul 1878. Tot spre mijlocul secolului al XIX-lea a fost adăugat pridvoraşul din faţa bisericii, a fost desfiinţat peretele despărţitor dintre naos şi pronaos şi lărgite uşile dintre pronaos şi gropniţă şi dintre pridvor şi pronaos. Pictura a fost refăcută în anul 1850, iar din vechea pictură în frescă, s-au mai păstrat icoana din firida de deasupra pisaniei şi unele mici porţiuni în nişele mormintelor ctitorilor, Nistor Vornicul şi Mitrofana.
Intervenţiile din anii 1966-1967 pe baza proiectului Ioanei Grigorescu au cuprins lucrări la componentele principale ale incintei: biserică, turn clopotniţă, turn Mitrofana, porţiunea de zid de apărare de lângă turnul clopotniţă.
    Proiectul a fost structurat pe următoarele obiecte şi categorii de lucrări:
- Biserica “Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”: refacere pardoseli interioare cu sistem de încălzire, refacere tencuieli soclu, refacere uşa de acces faţadă vest, introducere canal de aerare;
- Muzeu şi Paraclisul “Adormirii Maicii Domnului”: refacere învelitoare şi şarpantă, refacere finisaje pereţi şi bolţi, introducere canal de aerare, introducerea unui sistem de ventilaţie al beciurilor, amenajarea de grupuri sanitare, refacere pardoseli cu încălzire şi finisaj din cărămidă în muzeu şi paraclis, refacere pardoseli cu gresie în grupurile sanitare, refacere pardoseli cu pietriş în beciuri, refacere pardoseli din dulapi de stejar pe cursive, înlocuire ferestre şi uşi exterioare cu tâmplărie din lemn stratificat, închidere goluri de tragere cu sticlă laminată, înlocuire uşi grupuri sanitare, restaurare uşă exterioară de acces în Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului”, executarea de scări noi din lemn de stejar: scara de acces muzeu şi scara de acces turn sud- vest;
- Paraclisul “Sf. Nicolae”: revizuire învelitoare din cupru şi şarpantă existentă, refacere finisaje pereţi şi bolţi la interior şi exterior cu excepţia zonelor cu pictură murală, refacere pardoseli cu încălzire şi finisaj din cărămidă în paraclis, executarea în beci a unei pardoseli din cărămidă de epocă cu şliţ de aerare perimetral, executarea unor pardoseli noi din dulapi de stejar, executarea unei scări noi din lemn de stejar, restaurare uşi exterioare din lemn de la parter, înlocuire ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat, închidere goluri de tragere cu sticlă laminată;
- Turn clopotniţă şi zid incintă sud-vest: refacere finisaje pereţi şi bolţi interior şi exterior, executarea de pardoseli din cărămidă aşezate pe nisip, refacere podină din dulapi de la nivelul clopotelor, restaurare uşi şi poartă glisantă, înlocuire ferestre cu tâmplărie din lemn stratificat, reparare trepte de piatră de la scara în spiral;
- Amenajare incintă fortificată: refacere trotuare şi alei din dale de piatră, sistematizarea verticală a întregii incinte, cu asigurarea pantelor necesare pentru evacuarea apelor în exterior, amenajare de spaţii verzi.


Stadiul Lucrarilor: RECEPTIONAT

Beneficiar

Parohia Sfantul Dumitru, Suceava

Sursa de Finantare

CNI

Adresa Institutiei

str. Curtea Domnească nr. 7, Municipiul Suceava

© Copyright 2023 Polarh Design - All Rights Reserved

Landing Page Software