UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Consolidare, restaurare fatade,restaurare/inlocuire tamplarie, reparatii invelitoare si sarpanta, reabilitare finisaje si instalatii, modificarii interioare si amenajari exterioare imobil din Bulevardul Elisabeta nr. 4-12

Proiect Arhitectura

prof. dr. arh. Virgiliu Polizu
arh. Mircea Capatana
arh. Iustin Roceanu 

Proiect Rezistenta

dr. ing. Lucian Soveja

Proiect Instalatii

ng Ioan Rosiu
ing. Adriana Todor
ing. Florin Popa

Descriere Lucrari


Restaurarea şarpantei si a invelitorii cu tabla titan-zinc

Restaurarea faţadelor, inclusiv tâmplaria exterioară

Eliminarea umidităţii şi a infiltraţiilor

Amenajarea curţii interioare:
amenjarea pietonală a curţii interioare; punerea în valoare şi expunerea muzeală a vestigiilor arheologice

Modificări funcţionale şi restaurarea finisajelor interioare

Modificari interioare

Restaurare finisaje interioare

Reabilitare instalatii (electrice, sanitare, canalizare, incalzire si ventilatie)

Stadiul Lucrarilor: IN EXECUTIE

Beneficiar

Universitatea din Bucuresti

Sursa de Finantare

Universitatea Bucuresti

Adresa Institutiei

Bulevardul Regina Elisabeta, Nr. 4-12, Sector 3, Bucuresti

© Copyright 2023 Polarh Design - All Rights Reserved

AI Website Builder